Smålands nations bostäder i blåsväder?

by Irina Bernebring Journiette

Två intressanta artiklar och en spännande diskussion om Smålands nations bostäder beslut att motsätta sig bygget av nya studentbostäder i Lund. Alla argument är relevanta och jag har personligen ingen åsikt. Men, roligt är det att reflektera kring hur snbs beslut att motsätta sig bygget är förenligt med de värderingar och det engagemang för allas rätt till bostad som finns hos Smålands nation.

Skånskans scoop finns här.

Lundagårds fördjupning finns här.

Advertisement