Irina Bernebring Journiette

Live. Do. Laugh. Explore. Dance. Love. Fall. Write. Scream. Enjoy. Dare. Go.

Category: Nyheter

Smålands nations bostäder i blåsväder?

Två intressanta artiklar och en spännande diskussion om Smålands nations bostäder beslut att motsätta sig bygget av nya studentbostäder i Lund. Alla argument är relevanta och jag har personligen ingen åsikt. Men, roligt är det att reflektera kring hur snbs beslut att motsätta sig bygget är förenligt med de värderingar och det engagemang för allas rätt till bostad som finns hos Smålands nation.

Skånskans scoop finns här.

Lundagårds fördjupning finns här.

Advertisement

Kondomstöld och TT-stöld

Min nyhet på texttv

Min nyhet på texttv

Kondomer stals på AF – TT plockade upp nyheten och likaså gjorde medier riket runt. Roligt.

Nyheten publicerades den 26/2-2009 och går att hitta här.