Flytta.

by Irina Bernebring Journiette

Idag sa jag upp min lägenhet.

Spännande
Skrämmande
Osäkert
Otryggt
Omvälvande
Nystart