Centralstationen i Miloslavov

by Irina Bernebring Journiette

Centralstationen i Miloslavov hej

Centralstationen i Miloslavov. Hållplats med tåget från Bratislava. Bestod av ett väntrum, 2x2 meter stort där det fanns två gröna bänkar i trä.

Advertisement