Anti Christ – Von Trier

by Irina Bernebring Journiette

Jag är rädd. Ohyggligt rädd. Jag ser Anti Christ. Den är fantastiskt obehaglig. Jag vet inte om jag vågar se mer. Jag sitter med täcket ovanför huvudet, lyssnar och får ångest.