Irina Bernebring Journiette

Live. Do. Laugh. Explore. Dance. Love. Fall. Write. Scream. Enjoy. Dare. Go.

Skippar jantelagen

Idag skrev jag om civilkurage! Debattera, diskutera, reflektera! Vad är det? Finns det?

Jantelagen?

Jantelagen

1. Du skall icke tro, att du är något.

2. Du skall icke tro, att du är lika god som vi.

3. Du skall icke tro, att du är klokare än vi.

4. Du skall icke tro, att du är bättre än vi.

5. Du skall icke tro, att du vet mer än vi.

6. Du skall icke tro, att du är förmer än vi.

7. Du skall icke tro, att du duger något till.

8. Du skall icke skratta åt oss.

9. Du skall icke tro, att någon bryr sig om dig.

10. Du skall icke tro, att du kan lära oss något.

Advertisement