Härmed myntar jag ett nytt ord

by Irina Bernebring Journiette

Blogghängd: (def. enligt Iaso) följer.

Jag har blivit blogghängd: