Förtydligande.

by Irina Bernebring Journiette

Ställt = Framskjutet till nästa nr.